Wat is de recupelbijdrage?

Vanaf juli 2001 wordt voor bepaalde producten een verwijderingsbijdrage berekend. Dit bedrag wordt apart op de rekening vermeld. Hiertoe werd de vzw Recupel opgericht. Zij organiseert in gans België de inzameling en de verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Recupel stelt de hoogte van de verwijderingsbijdragen vast. Meer informatie omtrent het hele inzamelproces en meer gedetailleerde lijsten van EEA kunt u vinden op hun website www.recupel.be