Blog

GDPR_A
GDPR Wij beschermen uw gegevens
17 mei 2018

Subject: Wij beschermen uw gegevens Beste klant, Exellent vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens van zijn klanten met uiterste zorg worden verwerkt en beschermd. Daarom werken we momenteel hard aan de goede naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). We informeren u op tijd over de geplande wijzigingen rond deze privacywetgeving. We hebben een privacybeleid ontwikkeld om u te voorzien van informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken. Uw gegevens worden verwerkt door: André Lanckriet nv , Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414666585 RPR Brugge Verwerkingsdoelen en juridische gronden (a) Exellent verwerkt uw e-mailadres omdat u uw e-mailadres en uw wachtwoord gebruikt om u bij uw account aan te melden. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang bij het beschermen van uw account. (b) Exellent verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van online bestellingen. De juridische grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een verkoopsovereenkomst waarbij de betrokkene partij is. (c) Exellent verwerkt uw e-mailadres om u belangrijke informatie over producten of account toe te sturen, zoals belangrijke veiligheidsinformatie of materiële wijzigingen aan dit privacybeleid. De naam die u opgeeft is verbonden met uw accountprofiel en wordt weergegeven wanneer u opmerkingen of ander materiaal op een Exellent website plaatst. De juridische grond voor het verwerken van uw e- mailadres en naam voor deze doelen is het gerechtvaardigd belang bij het verstrekken van belangrijke veiligheidsinformatie of overige informatie over uw aangekochte producten of account of materiële wijzigingen aan dit privacybeleid. (d) Uw e-mailadres zal ook verwerkt worden om u informatie over aanbiedingen en acties op producten te sturen. De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres voor dit doel is het gerechtvaardigd belang volgend overweging 47 van de GDPR. Exellent maakt steeds de afweging tussen het belang van de onderneming ten opzichte van het recht op privacy van de gebruiker. U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Overmaking aan derden Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met André Lanckriet nv verbonden zijn. André Lanckriet nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Bewaarperiode De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of gedurende de termijn die nodig is voor het behartigen van de omschreven verwerkingsdoeleinden. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: zelf de instellingen van zijn klantenaccount op de website aan te passen; of te klikken op de unsubscribe-link die in elke uitgestuurde mail vermeld staat; of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@exellent.be; Klachten De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). We blijven bij verdere vragen uiteraard ook tot uw beschikking via onze gekende communicatiekanalen

Ontdek meer